Ez az oldal cookie-kat használ. A böngészés folytatásával jóváhagyja, hogy cookie-kat használjunk. További információ »Rendben

1. Az ÁSZF hatálya
Jelen szabályzat hatálya a www.fumax.hu címen elérhető webáruházra, a webáruház használata során létrejött értékesítésekre terjed ki

2. A Szolgáltató
A www.fumax.hu címen elérhető webáruházat az alábbi gazdasági társaság működteti (továbbiakban: Szolgáltató):
Fumax Kft.
Székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 117.
Adószám: 22654652-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-937594

3. A fogyasztó
Fogyasztó az a megfelelően regisztrált felhasználó, aki a www.fumax.hu oldalon a jelen ÁSZF.-ben foglaltak szerint vásárlást kezdeményez (továbbiakban: felhasználó, a 9. és 10. pontban: fogyasztó).

4. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás tárgya
A Szolgáltató a www.fumax.hu oldalon egy webáruházat üzemeltet. A webáruházon keresztül a Szolgáltató könyvek, egyéb kiadványok értékesítését végzi.
A Szolgáltató azon termékeket értékesíti, amelyek a www.fumax.hu oldalon a jobb oldali sávban elhelyezett menüpontok alatt elérhetőek. A Szolgáltató minden körülmények között fenntartja magának a jogot arra, hogy az általa értékesített termékek katalógusát megváltoztassa.
A Szolgáltató által értékesített termékek fogyasztó általi megvásárlásával adásvétel jön létre, amelyre a polgári jog szabályai az irányadók.

5. A szolgáltatás igénybe vételének feltétele, a regisztráció szabályai
A szolgáltatás igénybe vételére regisztrált és nem regisztrált felhasználók is jogosultak. A katalógus áttekintésére, a vásárlási folyamat megkezdésére mindenki jogosult, a vásárlási folyamat befejezése regisztrált és nem regisztrált felhasználók számára is lehetséges.
A regisztráló felhasználónak meg kell adni vezetéknevét, keresztnevét, lakóhelyének irányítószámát, lakóhelyének címét, e-mail címét, telefonszámát és választott jelszavát. A regisztrációt követően a megadott e-mail címmel és jelszóval tud belépni a rendszerbe.

6. A szerződés létrejötte
A nem regisztrált felhasználók által megkezdett vásárlás, valamint a regisztrált felhasználók által bejelentkezés nélkül megkezdett vásárlás a Szolgáltatót nem köti.
Amennyiben a felhasználó a vásárlást megkezdi, a termékek kiválasztása, a fizetési, szállítási mód kiválasztása során a Fiókom – Webáruház használati útmutató menüpont alatt leírtak szerint köteles eljárni. A vásárlás akkor fejeződik be, ha a felhasználó a Szolgáltatótól megkapja a vásárlás elfogadásáról szóló értesítést tartalmazó automatikus e-mailt. Az e-mailt a Szolgáltató a felhasználó vásárlás során megadott e-mail címére küldi automatikus rendszerén keresztül, hibátlan működés esetén azonnal.
A Szolgáltató teljesíti a szerződést, ha a megvásárolt árut a felhasználó által megjelölt módon eljuttatja a felhasználóhoz. Felhasználó teljesíti a szerződést, ha a megvásárolt áru vételárát, valamint a kézbesítéssel járó díjat a Szolgáltatónak az általa megjelölt módon megfizette.
A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A vásárlás során keletkezett adatokat a Szolgáltató rendszere archiválja.

7. A megvásárolt áru ellenértéke
A Szolgáltató a megvásárolható árukat vételárát minden esetben a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében, forintban határozza meg. A vételár minden esetben tartalmazza az általános forgalmi adót. Amennyiben ettől eltérő tájékoztatás az árunál nem szerepel, a megjelölt vételár minden esetben egy darab árucikkre vonatkozik, és nem foglalja magában az adott árucikkhez kapcsolódó egyéb termékek vételárát. A vételár nem tartalmazza a kézbesítés (szállítás) díját, amelyről a Súgóban található információk adnak tájékoztatást, és amelyet a Szolgáltató a felhasználóval minden esetben egyértelműen közöl a fizetést megelőzően.
A megvásárolt áru ellenértékét a felhasználó a Webáruház használati útmutatóban meghatározottak szerint, az általa választott módon köteles megfizetni. Amennyiben, technikai hiba miatt téves ár jelenik meg az áruházban, az áru elküldése előtt egyeztetés végett telefonon (vagy e-mail-ben) megkeressük Önt. Az ilyen megrendeléseket nem tekintjük érvényesnek.

8. A Szolgáltató felelőssége a termék rendelkezésre állásáért
A Szolgáltató a www.fumax.hu katalógusát folyamatosan aktualizálja annak érdekében, hogy azon csak olyan termékek legyenek megtalálhatók, amelyek a Szolgáltató raktárkészletében megtalálhatóak, vagy amelyeket a Szolgáltató rövid határidőn belül be tud szerezni. Ez utóbbi esetben a beszerzési időt, illetve az ebből eredően meghosszabbodott kézbesítési időt a Szolgáltató a felhasználóval közli.

9. A szállításról
A szállításos megrendelések esetén a kiszállítást a GLS Hungary futárai végzik. A megrendelt termék azonnali rendelkezésre állása esetén a kiszállítás legkésőbb a megrendelés leadását követő harmadik munkanapon történik meg. Miután Szolgáltató átadta a GLS-nek a feladott termékeket, a GLS e-mailben és sms-ben is tájékoztatja fogyasztót a szállítás állapotáról és várható időpontjáról. A fogyasztó innentől a GLS-nél érdeklődhet csomagja állapotát illetően, azokon az elérhetőségeket, amiket a GLS a részére e-mailben megküld. A szállítás folyamán bekövetkező esetleges sérülésekért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10. A fogyasztó elállási joga
A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4-5. §-ai alapján a fogyasztó a szerződéstől tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat. A fogyasztó az elállási jogát a termék kézhezvételének napjától számított tizennégy nap elteltéig gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
A Szolgáltató köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot
− szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
− olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;
− olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;
− hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;
− hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében;
− szerencsejáték-szerződés esetében.
Amennyiben a fogyasztó a szerződéstől a jelen pontban írtak szerinti elállási jogát úgy gyakorolhatja, hogy a megvásárolt terméket saját költségén visszaküldi a Szolgáltatónak a számlával együtt. A Szolgáltató a visszaküldött termék kézhezvételét követő harminc napon belül visszaküldi a vételárat. A Szolgáltató a vételárból levonja a termék kézbesítésének költségét.
Ha a terméket a Fogyasztó használatba vette, és nem tudja hiánytalan csomagolásban, gyűrődés-, karc- és sérülésmentesen visszajuttatni, a Szolgáltató nem vállalja a termék visszavásárlását.

11. A fogyasztói jogok érvényesítése
Fogyasztó a jelen ÁSZF, a www.fumax.hu oldalon történő vásárlásra vonatkozó egyéb szabályzatokból, valamint a vonatkozó jogszabályokból eredő jogait a 2. pontban megjelölt üzemeltetővel szemben érvényesítheti.
Fogyasztó a panaszait, kifogásait írásban, a Szolgáltató székhelyére címzett postai levélben vagy a fumaxkiadoKUKACgmailpontcom címre küldött elektronikus levélben közölheti.

12. Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztatónk megismeréséhez kattintson ide.

Kosárba

Kosárba helyezve

Betöltés...

...
Hiba

Sikertelen művelet

Ismeretlen hiba, kérjük, próbálja újra.