1. Az ÁSZF hatálya
Jelen szabályzat hatálya a www.fumax.hu címen elérhető webáruházra, a webáruház használata során létrejött értékesítésekre terjed ki

2. A Szolgáltató
A www.fumax.hu címen elérhető webáruházat az alábbi gazdasági társaság működteti (továbbiakban: Szolgáltató):
Fumax Kft.
Székhely: 1141 Budapest, Szugló u. 117.
Adószám: 22654652-2-42
Cégjegyzékszám: 01-09-937594

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Fumax Kft.-hez nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

3. A fogyasztó
Fogyasztó az a megfelelően regisztrált felhasználó, aki a www.fumax.hu oldalon a jelen ÁSZF.-ben foglaltak szerint vásárlást kezdeményez (továbbiakban: felhasználó, a 9. és 10. pontban: fogyasztó).

4. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás tárgya
A Szolgáltató a www.fumax.hu oldalon egy webáruházat üzemeltet. A webáruházon keresztül a Szolgáltató könyvek, egyéb kiadványok értékesítését végzi.
A Szolgáltató azon termékeket értékesíti, amelyek a www.fumax.hu oldalon a jobb oldali sávban elhelyezett menüpontok alatt elérhetőek. A Szolgáltató minden körülmények között fenntartja magának a jogot arra, hogy az általa értékesített termékek katalógusát megváltoztassa.
A Szolgáltató által értékesített termékek fogyasztó általi megvásárlásával adásvétel jön létre, amelyre a polgári jog szabályai az irányadók.

5. A szolgáltatás igénybe vételének feltétele, a regisztráció szabályai
A szolgáltatás igénybe vételére regisztrált és nem regisztrált felhasználók is jogosultak. A katalógus áttekintésére, a vásárlási folyamat megkezdésére mindenki jogosult, a vásárlási folyamat befejezése regisztrált és nem regisztrált felhasználók számára is lehetséges.
A regisztráló felhasználónak meg kell adni vezetéknevét, keresztnevét, lakóhelyének irányítószámát, lakóhelyének címét, e-mail címét, telefonszámát és választott jelszavát. A regisztrációt követően a megadott e-mail címmel és jelszóval tud belépni a rendszerbe.

6. A szerződés létrejötte
A nem regisztrált felhasználók által megkezdett vásárlás, valamint a regisztrált felhasználók által bejelentkezés nélkül megkezdett vásárlás a Szolgáltatót nem köti.
Amennyiben a felhasználó a vásárlást megkezdi, a termékek kiválasztása, a fizetési, szállítási mód kiválasztása során a Fiókom – Webáruház használati útmutató menüpont alatt leírtak szerint köteles eljárni. A vásárlás akkor fejeződik be, ha a felhasználó a Szolgáltatótól megkapja a vásárlás elfogadásáról szóló értesítést tartalmazó automatikus e-mailt. Az e-mailt a Szolgáltató a felhasználó vásárlás során megadott e-mail címére küldi automatikus rendszerén keresztül, hibátlan működés esetén azonnal.
A Szolgáltató teljesíti a szerződést, ha a megvásárolt árut a felhasználó által megjelölt módon eljuttatja a felhasználóhoz. Felhasználó teljesíti a szerződést, ha a megvásárolt áru vételárát, valamint a kézbesítéssel járó díjat a Szolgáltatónak az általa megjelölt módon megfizette.
A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A vásárlás során keletkezett adatokat a Szolgáltató rendszere archiválja.

7. A megvásárolt áru ellenértéke
A Szolgáltató a megvásárolható árukat vételárát minden esetben a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében, forintban határozza meg. A vételár minden esetben tartalmazza az általános forgalmi adót. Amennyiben ettől eltérő tájékoztatás az árunál nem szerepel, a megjelölt vételár minden esetben egy darab árucikkre vonatkozik, és nem foglalja magában az adott árucikkhez kapcsolódó egyéb termékek vételárát. A vételár nem tartalmazza a kézbesítés (szállítás) díját, amelyről a Súgóban található információk adnak tájékoztatást, és amelyet a Szolgáltató a felhasználóval minden esetben egyértelműen közöl a fizetést megelőzően.
A megvásárolt áru ellenértékét a felhasználó a Webáruház használati útmutatóban meghatározottak szerint, az általa választott módon köteles megfizetni. Amennyiben, technikai hiba miatt téves ár jelenik meg az áruházban, az áru elküldése előtt egyeztetés végett telefonon (vagy e-mail-ben) megkeressük Önt. Az ilyen megrendeléseket nem tekintjük érvényesnek.

8. A Szolgáltató felelőssége a termék rendelkezésre állásáért
A Szolgáltató a www.fumax.hu katalógusát folyamatosan aktualizálja annak érdekében, hogy azon csak olyan termékek legyenek megtalálhatók, amelyek a Szolgáltató raktárkészletében megtalálhatóak, vagy amelyeket a Szolgáltató rövid határidőn belül be tud szerezni. Ez utóbbi esetben a beszerzési időt, illetve az ebből eredően meghosszabbodott kézbesítési időt a Szolgáltató a felhasználóval közli.

9. A szállításról
A szállításos megrendelések esetén a kiszállítást a GLS Hungary futárai végzik. A megrendelt termék azonnali rendelkezésre állása esetén a kiszállítás legkésőbb a megrendelés leadását követő harmadik munkanapon történik meg. Miután Szolgáltató átadta a GLS-nek a feladott termékeket, a GLS e-mailben és sms-ben is tájékoztatja fogyasztót a szállítás állapotáról és várható időpontjáról. A fogyasztó innentől a GLS-nél érdeklődhet csomagja állapotát illetően, azokon az elérhetőségeket, amiket a GLS a részére e-mailben megküld. A szállítás folyamán bekövetkező esetleges sérülésekért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10. A fogyasztó elállási joga
A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4-5. §-ai alapján a fogyasztó a szerződéstől tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat. A fogyasztó az elállási jogát a termék kézhezvételének napjától számított tizennégy nap elteltéig gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.
A Szolgáltató köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.
A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket (pl. a ki- és visszaszállítási költséget). A fogyasztót elállás esetén ezen felül egyéb költség nem terheli. A vállalkozás azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot
− szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
− olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac értékesítő által nem irányítható ingadozásától függ;
− olyan termék értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;
− hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;
− hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében;
− szerencsejáték-szerződés esetében.
Amennyiben a fogyasztó a szerződéstől a jelen pontban írtak szerinti elállási jogát úgy gyakorolhatja, hogy a megvásárolt terméket saját költségén visszaküldi a Szolgáltatónak a számlával együtt. A Szolgáltató a visszaküldött termék kézhezvételét követő harminc napon belül visszaküldi a vételárat. A Szolgáltató a vételárból levonja a termék kézbesítésének költségét.
Ha a terméket a Fogyasztó használatba vette, és nem tudja hiánytalan csomagolásban, gyűrődés-, karc- és sérülésmentesen visszajuttatni, a Szolgáltató nem vállalja a termék visszavásárlását.

11. A fogyasztói jogok érvényesítése
Fogyasztó a jelen ÁSZF, a www.fumax.hu oldalon történő vásárlásra vonatkozó egyéb szabályzatokból, valamint a vonatkozó jogszabályokból eredő jogait a 2. pontban megjelölt üzemeltetővel szemben érvényesítheti.
Fogyasztó a panaszait, kifogásait írásban, a Szolgáltató székhelyére címzett postai levélben vagy a fumaxkiadoKUKACgmailpontcom címre küldött elektronikus levélben közölheti.

12. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

13. További fontos információk megrendelés előtt IDE KATTINTVA érhetők el. Az információk nem ismerete nem mentesít azok hatálya alól.

Kosárba

Kosárba helyezve

Betöltés...

...
Hiba

Sikertelen művelet

Ismeretlen hiba, kérjük, próbálja újra.